Vyvinuli jsme systém pro řízení lakoven, který zjednodušuje ovládání, snižuje spotřebu energií a umožňuje dálkové sledování provozu, diagnostiku a okamžitou servisní reakci.

HiVision Spray

Pro řízení procesu lakování využíváme nejnovější poznatky z provozů a vždy adaptujeme ovládání podle požadavků zákazníka. Běžné funkce jsou například měření rozměru výrobku a automatické seřízení lakovacích pistolí, vypínání podle přítomnosti výrobků, grafický postup rychlého čištění kabiny včetně zvýšení výkonu odsávání, receptury používaných programů se zálohováním do PC. Speciální funkce dle požadavku zákazníka mohou být například automatická změna lakování podle typu výrobku a rychlosti dopravníku, automatické vynechávání mezery pro optimální vyčištění včetně zohlednění typu vyměňovaných barev, zobrazování navěšovacích, značících a balících listů obsluze, elektronické vážení barvy s vyhodnocením skutečné spotřeby na lakovanou zakázku, apod.

HiVision WebControl

Systém umožní zákazníkům vzdáleně sledovat provoz technologie a dálkově provádět kontrolu a podporu procesu.

HiVision Service

Každá námi dodaná lakovna je nyní vybavena rozhraním, které nám po připojení do internetové sítě umožňuje vzdálenou správu technologie, on-line poradenství, analýzy stavů a okamžitou servisní reakci. Také je možné provádět on-line úpravy funkce technologie dle nových požadavků zákazníka bez nutnosti servisních výjezdů.

HiVision Data

Způsob záznamu technologických dat můžeme zákazníkovi nabídnout v širokém rozmezí. Od standartního ukládání na záznamové média CF a SD kartu, USB Flash disk nebo periodicky do složky jeho počítače až po záznam do zálohované SQL databáze v rámci lakovny nebo do firemní databáze. Podporujeme databáze například Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, Firebird.

HiVision BeEffective

Trendu snižování provozních nákladů ve výrobě vychází vstříc náš systém eSaver. Dokonalý přehled o poloze výrobků na lakovací lince nám umožňuje přesně a efektivně hospodařit s energií pomocí precizního ovládání odsávacího ventiátoru stříkací kabiny, postřikových čerpadel chemické předúpravy či dalších externích technologií. Se systémem eSaver tak běžné komerční lakovny dosahují až o 20 % nižší náklady na energie.

Veškeré parametry lakovací linky lze měřit, snímat a vyhodnocovat různými způsoby od jednoduchého zpracování dat pomocí Microsoft Excel, vyšších databázových systémů až pro náročné propojení s externími systémy, jako např. SAP.

Naše realizace

Další produkty a služby

Naši klienti

© 2019 Všechna práva vyhrazena IDEAL-Trade Service, spol s r.o.

created by entity production