Dopravníky rozdělujeme podle určení na 3 základní skupiny.

Manuální dopravníky

Manuální dopravníky jsou určeny pro menší lakovny, kde pro přesun výrobků dostačuje ruční manipulace. Dle prostorových možností používáme buď systémy s křížovým pohybem nebo průběžným s pneumaticky ovládanými výhybkami.

Manuální dopravník

Průběžné dopravníky

Průběžné dopravníky tvoří vždy uzavřený okruh dopravníkového profilu, ve kterém je veden kardanový řetěz tvořený vysokoteplotními ložisky. Na unašeče řetězu se zavěšují hřebenové profily, případně také C-háky, které jsou vždy součástí naší dodávky. Hřebenové profily Vám umožňují flexibilní navěšování na dopravník při maximálním využití kapacity lakovny.

V případě, že nám to hmotnost výrobků dovolí, používáme kolejnicový profil otočený směrem vzhůru.

Průběžný dopravník

Power & Free

Dopravníky Power & Free tvoří nejsložitější systémy dopravy výrobků lakovací linkou. Jedná se o dvou kolejnicové systémy, které poskytují vysokou nosnost, ale zároveň také volnost pohybu výrobků v lince. V horním profilu je veden kardanový řetěz osazený tlačnými členy, které pohybují s vozíky vedenými ve spodním profilu. Díky důmyslné konstrukci lze tyto vozíky pomocí pneumatických stop stanic zastavovat a díky automatickým výhybkám odesílat na různá stanoviště lakovny.

Power&Free dopravník

Naše realizace

Další produkty a služby

Naši klienti

© 2019 Všechna práva vyhrazena IDEAL-Trade Service, spol s r.o.

created by entity production