Společnost OC Industrial Group AG se v rámci svých aktivit věnuje vývoji a projektování technologií v oblasti techniky stlačeného vzduchu pod obchodním názvem Zephyr.

Přímo se věnuje designu konstrukce mazných kompresorů, výměníků vymrazovacích sušičů a filtrací mechanických nečistot. Tyto tři odvětví, které se prolínají i s dalšími výrobními aktivitami holdingu, přinášejí synergické efekty pro celou skupinu OC Industrial Group AG. Konstruktérům umožňuje jejich úzká specializace dosáhnout nejlepších výsledků v oboru a být špičkou na trhu.

Naše společnost IDEAL – Trade Service, spol. s r.o. je výhradním zastoupením firmy OC Industrial Group AG pro technologie Zephyr pro teritorium Evropy.

Zobrazit více

V oblasti konstrukce mazných kompresorů je neustálým cílem udržení takového designu, aby kompresor vykazoval co nejlepší efektivitu výroby tlakového vzduchu při zachování konkurenceschopnosti v daném segmentu. Správná volba velikosti šroubovice, vhodné dimenze chladiče i ekonomická regulace stroje má vliv na jeho celkovou účinnost. Hlavním mottem konstruktérů je návrh kompresoru s co nejnižšími vnitřními ztrátami. Toho lze dosáhnout minimalizací vnitřních potrubních propojení v kompresoru, správnou volbou přípojných dimenzí s co nejnižším tlakovým spádem, vhodným uložením kompresní a chladící částí stroje, vysoce účinným asynchronním motorem a účinným frekvenčním měničem. Tyto prvky se nejvíce podílejí na celkových ztrátách a tím na celkové účinnosti kompresoru. OC Industrial Group vybírá jednotlivé komponenty od světových výrobců, kteří představují absolutní špičku v daném odvětví. Technici ve skupině OC Industrial Group navrhují výměníky pro chladírenský průmysl a filtraci mechanických nečistot. Vzhledem k tomu, že tyto výměníky jsou srdcem vymrazovacích sušičů, byl jen malý krůček k návrhu samotných sušičů.

Výroba technologií Zephyr je trvale sledována techniky OC Industrial Group AG, proto docílená kvalita produktů je na špičkové úrovni. Výroba produktů Zephyr probíhá v souladu s normou ISO 1217:2009, příloha C (norma definující výkonnost kompresorů a jejich příkon), normou ISO 9001 (systém managementu kvality) a normou ISO 14001 (systém environmentálního managementu).

V neposlední řadě je potřeba připomenout zodpovědnost švýcarských inženýrů k životnímu prostředí při návrhu technologií Zephyr. Díky řešením, která prokazatelně snižují spotřebu elektrické energie, se snižuje i zátěž v produkci škodlivých emisí.

Zobrazit méně

Další produkty a služby

Naši klienti

© 2019 Všechna práva vyhrazena IDEAL-Trade Service, spol s r.o.

created by entity production