Hlavní důvod k používání nadřazených řídicích systémů pro kompresory je úspora elektrické energie při jejich provozování.

Z praxe je známo, že až 20–60 % elektrické energie, která se použije na výrobu stlačeného vzduchu, je zmařeno vlivem nedokonalé regulace, kdy je v provozu více kompresorů, než je potřeba, špatnou skladbou chodu vícero kompresorů, či rozkolísáním tlakové úrovně.

Zobrazit více

Moderní řídící systémy umožňují tyto nedokonalé regulační procesy minimalizovat či úplně odstranit. Řídící systém dokáže regulovat až 12 kompresorů. Dále má nadefinované výkonnosti každého kompresoru a ze znalosti změny rychlosti tlaku v systému dokáže vyhodnotit, která výkonnost kompresoru je optimální pro zařazení do pracovní skupiny.

Tlak na výstupu udržuje na konstantní úrovni, která je co nejblíže k hranici minimálního požadovaného tlaku. Samozřejmostí nadřazeného systému jsou funkce jako pravidelná rotace kompresorů a tím udržování stejného zatížení (proběhu) kompresorů, řízení kompresorů do různých tlakových pásem, řízení různých druhů i od rozlišných výrobců kompresorů. Nadřazený systém umožňuje dálkovou komunikaci pomocí protokolu Modbus, záznam provozních dat či dálkové ovládání všech kompresorů.

Zobrazit méně

Shrnutí výhod:

  • Řízení až 16 kompresorů
  • Možnost monitorování a řízení jakýchkoliv typů kompresorů
  • Dynamické vyhodnocování aktuální spotřeby a optimální volba skladby kompresorů
  • Pravidelné střídání kompresorů

Další produkty a služby

Naši klienti

© 2019 Všechna práva vyhrazena IDEAL-Trade Service, spol s r.o.

created by entity production