Naše společnost nabízí různé formy financování. Mezi nejběžnější způsob patří finanční leasing či dlouhodobý pronájem s možností následného odkupu. Pronájmy nabízíme na období až 10let a součástí této služby nabízíme i dálkový monitoring a plný servis zařízení.

Mezi další formy financování patří EPC projekty či dodávky stlačeného vzduchu o sjednané kvalitě. Množství apod.

Zobrazit více

Financování na základě dosažených úspor

Mezi nejoblíbenější způsoby financování patří EPC projekty, tedy projekty na základě skutečně dosažených úspor. Před samotnou nabídkou takovéto formy financování provede naše společnost kompletní audit stlačeného vzduchu včetně kalkulace možných úspor. Na základě tohoto auditu provedeme kalkulaci investičních nákladů a zpracujeme EPC nabídku. Výhodou EPC projektu je to, že klient neplatí žádnou novou investici a realizovaný projekt je splácen pomocí dosažených úspor, které jsou smluvně garantovány naší společností.

Dlouhodobý pronájem

Další možností finanční pomoci při realizaci nějakého projektu na stlačený vzduch je dlouhodobý pronájem technologie a to až na 10let. Součástí pronájmu může být i servis zařízení nebo rozvody či jiné prvky kompresorové stanice.

Smluvní dodávky stlačeného vzduchu

Naše společnost nabízí speciální financování projektů. Mezi oblíbené typy takovýchto projektů patří správa celé kompresorové stanice s prodejem stlačeného vzduchu. Dodávku technologie (kompresory, sušiče, filtry, instalace) provede naše společnost na svůj náklad a klientovi prodává stlačený vzduch o sjednané kapacitě, tlaku a kvalitě. Klient platí skutečně jen za spotřebovaný stlačený vzduch a nemusí se starat o provozní záležitosti, jako je servis zařízení, zajišťovaní oprav, nenadálých výpadků apod. Veškeré náklady za tyto operace nese naše společnost a klient má tedy garantovány náklady za odběr stlačeného vzduchu.

Zobrazit méně

Další produkty a služby

Naši klienti

© 2019 Všechna práva vyhrazena IDEAL-Trade Service, spol s r.o.

created by entity production